Skeppsdata

Reg nr 3734, Signalbokstäver SHTR

Längd i däck 17.8 m

bredd 5.8 m

Brutto tonnage 47 ton

Byggd på Landskrona Nya varv (sedemera
Gustafssons varv) år 1900.

Jaktskrov med galeasrigg. Maskin Bolinder-
Munktell 55 hkr

Skrov i fur på spantning i ek. Målad i tjära,
linolja och kimrök. Segel i lin. Kajuta för 2
personer akteröver, lastrum midskepps och
längst föröver en skans för 2 besättningsmän.

Omfattande reparationer av skrov och däck
vintrarna 1993-94 och 1997-98. Statligt stöd i form av "stöd för kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg" vid dessa två tillfällen.

"Emma" ligger vid Strandvägen i Stockholm.
Ägare: Måns och Elisabeth Flensburg,
Stockholm

Tidigare ägare under fraktfartsperioden:

1900-1904 C.O. Johansson, Bäckviken, Ven

1904-1928 John Eliasson, Särdal, Halmstad frakt av kvartssand till glasbruk på Grenå, timmer från Halland till bl a Köpenhamn. Bevarad skeppstavla från denna tid finns i privat ägo. Enl uppgift från tidigare ägare gick skepparen iland i samband med att "Emma" motoriserades vid försäljningen från Särdal.

1928-1942 A.E.Berndtsson, Kivik. Mest frakt av potatis och andra spannmål. "Emma" låg i början av kriget, rekvirerad av försvaret, i Simrishamns hamninlopp med sten och dynamit i lasten som inseglingsskydd mot tysken. Genomgick därefter omfattande reparationer på försvarets bekostnad. "Emma" blev till slut den sista segelskutan på Kivik.

1942-1947 Erik Sigvard Albin Pettersson, Mönsterås. Enl uppgift från brodern Olle Pettersson var han och brodern till lika delar ägande och seglande under denna tid. På sommaren seglats med villor till Gotland, på hösten spannmål f f a till Kalmar och Åhus. Raps till Karlshamn, som längst seglats till Eskilstuna.

1947-1947 Sture Harry Carlsson, Kolboda (4 månader)

1947-1954 Einar Erik Alfred Eriksson, Färjestaden

1954-1960 Edvin Johansson, Stenninge, Sandvik sam ägd med Sandviks bruk, redare Erik Persson, skeppare Edvin Johansson. Kalkstensfrakt från Öland.

1960- ur fraktfart